bokur bo‧kur

Gysga boýun, gysga boýunly, bokurdagy içine gidip duran.

  • Beýlekisi bolsa boýny bokur, gözi çukur, burunlak uzyn adamdy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)