boks boks at

Sport termini Aýratyn düzgün boýunça ýumşak ellik bilen biri-biriňi urup, iki sany sportsmeniň arasynda alnyp barylýan söweş.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem boks - boksum, boksuň.


Duş gelýän formalary
 • boksa
 • boksda
 • boksdaky
 • boksdan
 • bokslar
 • bokslara
 • bokslarda
 • bokslaryň
 • boksunyň
 • boksuň
 • boksy