bolar-bolmaz bo‧lar-bol‧maz

Hiç zada ýaramaýan, biderek, ownuk, maýda, ähmiýetsiz, ugursyz.

  • Olaryň öz aralarynda bolar-bolmaz jedeller hem çykýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)