«Okan ozar, okamadyk tozar »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Sahypamyzyň kitaphanasyna Muhammet Geldiýewiň ömri we döredijiligi atly kitap goşuldy.

Muhammet Geldiýewiň ömri we döredijiligi (Kitabyň suraty)
Reklama
bildirisyeri.com
Çem gelen söz

ýekebaraçylyk

[ýekeba:raçylyk]

Ýekebara hojalyk ýagdaýy.

  • Ýekebaraçylykdan kollektiw hojalyga geçmeklik.