Soňky görlen sözler: össürim, rysar, öwrülişik, ideşmek, pürs, duluk, pyrlamak, berkleşdirmek, dürlülik, tygşytlamak.

«Täze küýzäň suwy sowuk»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Sahypamyzyň kitaphanasyna Magtymguly hakynda halk rowaýatlary goşuldy.

Magtymguly hakynda halk rowaýatlary (Kitabyň suraty)
Reklama
bildirisyeri.com
Çem gelen söz

boýnatmak işlik