boguşmak bo‧guş‧mak işlik

  1. Birine bir zady daňmaga, baglamaga, bogmaga kömekleşmek.

    • Myrat ejesine bede boguşýar.

  2. Biri-biriňi bogmak, ýakalaşmak, basalaşmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem boguşmak - bogşar, bogşupdyr.


Duş gelýän formalary
  • boguşýar