bokurdak bo‧kur‧dak

seret bogaz 1

 • Dem alnanda, tozan burna we bokurdaga girýär. (M. N. Skatkin, Jansyz tebigat)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bokurdak - bokurdagy.

bokurdagyň guramak

 1. Gaty suwsamak;.

 2. Gaty köp aglamak, aglap sesiň gyrylmak.

  • Illi, gyzyňy eliňe alsana, onuň bokurdagy gurady. («Tokmak» žurnaly)

bokurdagyňda süňk bolup galmak

Bir zat hakda ömürlik ahmyr (öýke-kine) galmak.

bokurdak dolmak

seret bogaz

 • Onuň bokurdagy dolup başlady. (G. Gurbansähedow, Enesiniň ýumuşlary)


Duş gelýän formalary
 • bokurdaga
 • bokurdagy
 • bokurdagym
 • bokurdagyma
 • bokurdagymdan
 • bokurdagymy
 • bokurdagymyza
 • bokurdagymyzdan
 • bokurdagymyzy
 • bokurdagymyň
 • bokurdagyna
 • bokurdagynda
 • bokurdagyndaky
 • bokurdagyndan
 • bokurdagyny
 • bokurdagynyň
 • bokurdagyň
 • bokurdagyňa
 • bokurdagyňda
 • bokurdagyňdan
 • bokurdagyňky
 • bokurdagyňy
 • bokurdakda
 • bokurdakdaky
 • bokurdakdan
 • bokurdakdy
 • bokurdaklardan
 • bokurdaklary
 • bokurdaklarydyr
 • bokurdaklaryna
 • bokurdakly