Programmalar

Windows üçin Türkmen diliniň sözlügi

Windows üçin Türkmen diliniň sözlügi (Screenshot)

Bu programma sahypamyzdaky sözlügiň Windows üçin görnüşi. Onuň aýratynlygy sözlügiň databazasynyň ýany bilen gelmegi we netijede internetsiz işleýändigi.

Programmanyň talaplary: Java 1.5 ýa-da ondan ýokary wersiýa.

Işletmek üçin indirip zip-arhiwden çykarmak ýeterliklidir.

Wersiýa: 1.1

Sözlügiň göwrümi: 15MB

Indir