bolamak bo‧la‧mak işlik

Bol bolmak, ýeterlik bolmak.

 • Bazarda gök önümler bolady. Öň seýrek tapylýan harytlar häzir bolady.


Duş gelýän formalary
 • bolady
 • bolajagyň
 • bolaly
 • bolalyň
 • bolam
 • bolama
 • bolamaga
 • bolamagy
 • bolamagyna
 • bolamak
 • bolamandyr
 • bolamasa
 • bolamaýanlygy
 • bolamaýar
 • bolamaýarlar
 • bolamok
 • bolan
 • bolana
 • bolanam
 • bolanda
 • bolandan
 • bolandanmy
 • bolandy
 • bolandygy
 • bolandygym
 • bolandygyma
 • bolandygymy
 • bolandygymyz
 • bolandygymyza
 • bolandygymyzy
 • bolandygyna
 • bolandygynda
 • bolandygyndan
 • bolandygyny
 • bolandygynyň
 • bolandygyň
 • bolandygyňy
 • bolandygyňyz
 • bolandygyňyzy
 • bolandyklary
 • bolandyklaryna
 • bolandyklaryny
 • bolandyklarynyň
 • bolandyr
 • bolanlar
 • bolanlara
 • bolanlaram
 • bolanlarda
 • bolanlardan
 • bolanlary
 • bolanlaryna
 • bolanlarynda
 • bolanlaryndan
 • bolanlaryny
 • bolanlarynyň
 • bolanlaryň
 • bolanlygy
 • bolanlyk
 • bolanlykda
 • bolanmy
 • bolanmyş
 • bolanok
 • bolanokdy
 • bolanoklar
 • bolanokmy
 • bolansoň
 • bolany
 • bolanydy
 • bolanydyr
 • bolanym
 • bolanyma
 • bolanymda
 • bolanymdan
 • bolanymy
 • bolanymyz
 • bolanymyzda
 • bolanymyzdan
 • bolanymyň
 • bolanyna
 • bolanynda
 • bolanyndan
 • bolanyny
 • bolanynyň
 • bolanyň
 • bolanyňa
 • bolanyňda
 • bolanyňdan
 • bolanyňy
 • bolanyňyz
 • bolanyňyza
 • bolanyňyzda
 • bolanyňyzdan
 • bolanyňyzy
 • bolap
 • bolapdy
 • bolar
 • bolar-da
 • bolara
 • bolarda
 • bolardan
 • bolardy
 • bolardyk
 • bolardylar
 • bolardym
 • bolardyň
 • bolardyňyz
 • bolarka
 • bolarlar
 • bolarly
 • bolarlyk
 • bolarmy
 • bolarmyka
 • bolarsyň
 • bolarsyňyz
 • bolary
 • bolarymdan
 • bolarymy
 • bolaryn
 • bolaryna
 • bolaryndan
 • bolarynmy
 • bolaryny
 • bolarys
 • bolarysmy
 • bolarça
 • bolasy
 • bolasym
 • bolasymyz
 • bolasyň
 • bolaý
 • bolaýan
 • bolaýan-da
 • bolaýana
 • bolaýanda
 • bolaýandyr
 • bolaýandyryn
 • bolaýanlygynda
 • bolaýanynda
 • bolaýanyny
 • bolaýanyňda
 • bolaýar
 • bolaýar-da
 • bolaýarmyka
 • bolaýaryn
 • bolaýarys
 • bolaýdy
 • bolaýjak
 • bolaýma
 • bolaýmady
 • bolaýmagy
 • bolaýmagyndan
 • bolaýmagyny
 • bolaýmagynyň
 • bolaýmagyň
 • bolaýmajak
 • bolaýmak
 • bolaýmakdan
 • bolaýmaly
 • bolaýmalydygyny
 • bolaýmasa
 • bolaýmasak
 • bolaýmasalar
 • bolaýmasam
 • bolaýmasaň
 • bolaýmasaňyz
 • bolaýmasyn
 • bolaýmasynlar
 • bolaýmaz
 • bolaýsa
 • bolaýsady
 • bolaýsadyňyz
 • bolaýsak
 • bolaýsalar
 • bolaýsam
 • bolaýsamam
 • bolaýsaň
 • bolaýsaňyz
 • bolaýsyn
 • bolaýyn
 • bolaýynmy
 • bolaýyň
 • bolaýýar
 • bolaňok