Ýazuw barlaýjy

Barlaýjynyň şertleri
  • Tekst utf-8 encoding-de bolmaly.
  • Barlanyljak tekstiň göwrümi uly bolsa ony kiçiräk böleklere bölüp barlamaga çalşyň ýa-da türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalanyň: Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.
Barlaýjynyň kemçilikleri
  • Sözlüge girizilmedik sözler duş gelýär.
  • Heniz goşulmadyk söz üýtgediji goşulmalar duş gelýär.
  • Käbir sözleriň söz topary heniz kesgitlenilmedi.