Sesli kitaplar

Zöhre-Tahyr (dessan)

Mollanepes

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Şükür Bagşy (powest)

Nurmyrat Saryhanow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Gyrnak (powest)

Nurmyrat Saryhanow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Kitap (powest)

Nurmyrat Saryhanow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Aw (powest)

Nurmyrat Saryhanow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Söýgi

Aman Kekilow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle 1/3 Diňle 2/3 Diňle 3/3

Gumdan tapylan ýürek

Kerim Gurbannepesow

Seslendiren: Kerim Gurbannepesow

Diňle

Taýmaz Baba (poema)

Kerim Gurbannepesow

Seslendiren: Kerim Gurbannepesow

Diňle

Bäsdeşler

Hajy Ysmaýylow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Öküz gödek

Hajy Ysmaýylow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Seýdi hakynda söhbet

Pomma Nurberdiýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Ýyldyzlar göz gyrpyşýar (powest)

Hojanepes Meläýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Girdap

Orazguly Annaýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Seljuklar

Jumageldi Mülkiýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Gopuzlyja gyz

Hajy Ysmaýylow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Ene (roman)

Nargylyç Hojageldiýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Gömülen akabalar, göçülen ýurtlar

Amantagan Begjanow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Altynjan Hatyn

Öde Abdullaýew

Diňle

Gara Ahun

Aman Ödegurbanow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Gökdepe Galasy

Nargylyç Hojageldiýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Eziz Han hakda hakykat

Rahym Esenow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Armanly Köñül (powest)

Oraz Ýagmyrow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Gökdepe Galasyndaky Söweş (1-nji bölüm)

Ýusup Gojuk

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle 1/2 Diňle 2/2

Nobat Bagşy

Rejep Annaýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Geñeş

Nury Atdaýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Gara Daş

Musa Mogomedow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle 1/3 Diňle 2/3 Diňle 3/3

Kyrk gyz (Garagalpak halk dessany)

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Çynarym

Geldi Bäşiýew

Seslendiren: Juma Ýazmuradow

Diňle

Serkerde (1-nji bölüm)

Öde Abdullaýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle 1/2 Diňle 2/2

Ömür dawasy (1-nji bölüm)

Tirkiş Jumageldiýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle 1/3 Diňle 2/3 Diňle 3/3

Gazap

Seýitnyýaz Ataýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle 1/3 Diňle 2/3 Diňle 3/3

Mälik Aždar Pälwan

Nurnazar Jumanazarow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Garry Serdar (roman)

Çary Aşyrow

Diňle 1/2 Diňle 2/2

Ata-babalarymyz (powest)

Çary Aşyrow

Diňle

Ekizler (roman)

Çary Aşyrow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle 1/3 Diňle 2/3 Diňle 3/3

Gaýgysyz Atabaýew

Berdi Kerbabaýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle 1/5 Diňle 2/5 Diňle 3/5 Diňle 4/5 Diňle 5/5

Nedir Şa hakynda rowaýat

Aşyrpur Meredow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Perman Romany (1-nji tom)

Ata Gowşudow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle 1/3 Diňle 2/3 Diňle 3/3

Perman Romany (2-nji tom)

Ata Gowşudow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle 1/3 Diňle 2/3 Diňle 3/3

Ataköpek Mergen (roman)

Amannazar Aşyrow

Diňle 1/3 Diňle 2/3 Diňle 3/3

Bally Molla (roman)

Agahan Durdyýew

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle

Älem Ruhy (roman)

Akmyrat Şirow

Seslendiren: Setdar Abdyýew

Diňle 1/2 Diňle 2/2