«Duzluga düşen duz bolar»

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy täze, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Çem gelen söz

tutanýerli

Tutan maksadynda berk durýan, erjel.

  • Güljahan akylly we tutanýerli. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

  • Tutanerli bary has öňe ýöräp, oňat ýaşap, nygmat iýýär bal bilen. (N. Pomma, Saýlanan eserler)