Soňky görlen sözler: narynç sowatsyzlyk mümkinlik dekametr baglamak ýaý gazyşmak sistit medetkärlik zyýansyzlandyrmak

«Nanyny aýan aşa ýeter, daňyny aýan — toýa »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

Täzelik

Sahypamyzyň kitaphanasyna Annasoltan Kekilowanyň Ömrüzaýa ýyldyzym atly goşgular ýygyndysy goşuldy.

Ömrüzaýa ýyldyzym (Kitabyň suraty)
Çem gelen söz

gars-gars

Kiçi kalibrli ýarag atylanda yzly-yzyna çykýan ses.