Soňky görlen sözler: pürepürlemek heşelle yrym şaýatnama şaýatlaşmak bara-bara kenaraly haslamak kebşirlenmek zürrelmek

«Öli aýatdan doýmaz, diri — hezzetden »

Günüň nakyly

Harp ýalňyşsyz ýazmak isleýärmisiň?

Biziň testimizde özüňi synap gör we haýsy kadalary ýadyňdan çykarandygyňa göz ýetir.

Başla

Harp ýalňyşlaryňy saýgarmak üçin türkmen diliniň orfografik sözlügini goldaýan programmalardan peýdalan: Online ýazuw barlaýjy, Mozilla Firefox, Apache OpenOffice.

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 10 ýaşynda

«Ene dilim» sahypasy 2011-nji ýylyň 14-nji martynda açyldy we şu ýyl 10 ýaşady.

Çem gelen söz

siklamen

Botanika Alp benewşesi, owadan gülli otag dekoratiw ösümligi.