Zelili Gurbandurdy Zelili

Zelili (Kitabyň suraty)

Türkmen klassygy, hak aşyk we pidakärligiň simwoly, Gurbandurdy Zeliliniň goşgular kitapçasy.

Çapa taýýarlan: Tejen Nepesow.

Çap edildi: Aşgabat, 1991.

Format: pdf

Indir