Saýlanan eserler Berdi Kerbabaýew

Saýlanan eserler (Kitabyň suraty)

Berdi Kerbabaýewiň orta we uly ýaşly mekdep okuwçylaryna niýetlenen saýlanan eserleri (Täsinje oglan, Meleje, Närahat gylyk, Atasynyň ogly, Erteki däl, hakykat, Batyr, Yhlasa – Myrat, Çekişmän – bekişmez, Japbaklar, Kyrk ýalan, Jonnuk batyr, Myraly we Soltansöýün).

Redaktor: N. Çaryýew.

Çap edildi: Aşgabat, 1992.

Format: pdf

Indir