Nejep oglan
Dessan

Nejep oglan (Kitabyň suraty)

«Nejep oglan» dessany awtory näbelli dessanlaryň biridir. Bu dessanda bagşylar sungatynyň dowam edişi, halk arasyna ýaýradylyşy, onuň jadylaýjy nepis ýollary hakynda gürrüň berlip, oňa halk köpçüliginiň we agalyk ediji toparlaryň garaýşy çeperçilik bilen beýan edilýär. Dessanyň bu neşiri belli bagşy Mämmedanna Sopyýewiň dilinden ýazylyp alnan nusga esasynda çapa taýýarlandy.

Redaktor: K. Seýitmyradow.

Çap edildi: Aşgabat, 1977.

Format: pdf

Indir