Göreş Çary Aşyr

Göreş (Kitabyň suraty)

Çap edildi: Aşgabat, 1986.

““Göreşde” türkmen halkynyň geçmişindäki pajygaly wakalar, suw üstünde bolan ganly çaknyşyklar, ahyrsoňunda bu çylşyrymly meseläniň Sowet häkimiýeti tarapyndan adalatly çözülişi dogrusynda tolgundyryjy gürrüň berilýär.”

Format: pdf

Indir