ekerançylyk e‧ke‧ran‧çy‧lyk

 1. Oba hojalyk ösümlikleri ekilen ýerler.

  • Biz Baýramalynyň ekerançylygyna aýak basdyk. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ekerançylygyň daş-töweregine gapan gurup möjek awlaýar. (N. Pomma, Egri eýikmez)

  • Gije-gündizini hemişe ekerançylygyň içinde geçirýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol ýap ekerançylygyň üstünden indi. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 2. Oba hojalyk ösümliklerini ösdürip ýetişdirmek üçin ýeri bejeriş, ýer işleri bilen meşgul bolmaklyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ekerançylyk - ekerançylygy.


Duş gelýän formalary
 • ekerançylyga
 • ekerançylygy
 • ekerançylygy-da
 • ekerançylygymyzyň
 • ekerançylygyna
 • ekerançylygynda
 • ekerançylygyndan
 • ekerançylygyny
 • ekerançylygynyň
 • ekerançylygyň
 • ekerançylygyňda
 • ekerançylygyňkymy
 • ekerançylyk-da
 • ekerançylykda
 • ekerançylykdaky
 • ekerançylykdan
 • ekerançylykdy
 • ekerançylykdygyny
 • ekerançylykdyr
 • ekerançylyklar
 • ekerançylykly