ekdirmek ek‧dir‧mek işlik

Ýere tohum sepdirmek, agaç oturtdyrmak.

  • Saňa ekdirjek, özi bolsa gülüni çürtjek. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

  • Bugdaýy köp ekdirdi.


Duş gelýän formalary
  • ekdirdi
  • ekdirdiler
  • ekdiren
  • ekdiripdir
  • ekdirjek
  • ekdirmek
  • ekdirýär