eken e‧ken

Bir zadyň şeýledigini, şeýle bolandygyny soň duýmaklyk ýokundysyny berýän postpozitiw kömekçi.

 • Jonnuk batyr oňa Tulpar diýip at beren eken. (B. Kerbabaýew, Jonnuk Batyr)

 • Her hiçik-de bolsa, ýeliňem ynsaby bar eken. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • eken-de
 • ekende
 • ekendigi
 • ekendigimi
 • ekendigine
 • ekendigini
 • ekendiklerine
 • ekendiklerini
 • ekendir
 • ekendirler
 • ekene
 • ekenem
 • ekeni
 • ekeni-de
 • ekenim
 • ekenimi
 • ekenimiz
 • ekenimizdenmi
 • ekenimizi
 • ekenimmi
 • ekenini
 • ekeniň
 • ekeniňde
 • ekeniňi
 • ekeniňiz
 • ekenler
 • ekenler-de
 • ekenlerdir
 • ekenlere
 • ekenleri
 • ekenleriň
 • ekenligi
 • ekenligimi
 • ekenliginde
 • ekenligine
 • ekenligini
 • ekenmi
 • ekensiň