ekerine e‧ke‧ri‧ne

Ýeri kärendesine, ýarpysyna ekiş, kärendesine, ýarpysyna.

  • Seniň hojaýynyň hem ekerine berýän ýerlerini başyna iýdirdiler. (B. Soltannyýazow, Kümüş)

  • Ýa men ony senden ekerine alypmydym?! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)