ekezlenmek e‧kez‧len‧mek işlik

Dogumlanmak, özüňi tijemek, tijenmek; batlanmak, güýçlenmek.

  • Ol birneme ekezlendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Indi olaryň sesleri ekezlenip, hatda şatlykly çykýardy. (M. Gorkiý, Ene)

  • Ol has hem ekezlendi we gürrüňiniň arasynda «ähem» edip ardynjyrady. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • ekezlendi
  • ekezlenen
  • ekezlenip
  • ekezlenýärdi