ekeji e‧ke‧ji

Gelniň adamsyndan uly aýal doganyna bolan gatnaşygy görkezýän söz.

  • Ekejili bir gelin şeýle düzgüni arzuw etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ekejili
  • ekejisine