ekeni e‧ke‧ni

seret eken

 • Ýaşamaly ýer şu ýeri ekeni. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Ýagşy, meniň gözüm görmeýän ekeni. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)


Duş gelýän formalary
 • ekenem
 • ekeni-de
 • ekeniler
 • ekenim
 • ekenimi
 • ekenimiz
 • ekenimizdenmi
 • ekenimizi
 • ekenimmi
 • ekenini
 • ekeniň
 • ekeniňde
 • ekeniňi
 • ekeniňiz