sypbermek syp‧ber‧mek işlik

Duýdansyz, aýtman -- diýmän gitmek, gaçmak.

  • Çagalar Wanýa daýyny gören destlerine ýerli-ýerden sypybermekçi boldular. («Mydam taýýar» gazeti)