sypjyklamak syp‧jyk‧la‧mak işlik

Bir zatdan boýun gaçyrmak üçin sypalga gözlemek, sapalak atmak.

  • Her näçe sypjyklasaň-da, men senden ökde çykaryn.


Duş gelýän formalary
  • sypjyklamak
  • sypjyklap
  • sypjyklasaň-da