sypjyk syp‧jyk

Bir zady ýerine ýetirmekden boýun gaçyrýan, sypjyklyk edýän, sypjyklap ýören aňsat el bermeýän, sapalakçy.

  • Gyrkylan erkeç ýaly örän sypjykdy, men onuň yzynda gije-gündiz sergezdan gezýärdim. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sypjyk - sypjygy.


Duş gelýän formalary
  • sypjykdy
  • sypjyklyga
  • sypjyklygyň
  • sypjyklyk