janlanmak jan‧lan‧mak işlik

[ja:nlanmak]

 1. Ýaşap başlamak, jan girmek, direlmek.

 2. Göçme manyda Herekete gelmek, oýanmak, ruhlanmak, başarjaňlygy artmak.

  • Birnäçe ýörite toplar hem minomýotlar, tokaýyň içinde janlanýan duşmanyň ot nokatlaryny ýatyrýardy. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • janlanan
 • janlananda
 • janlanandy
 • janlanandygyny
 • janlananmyş
 • janlanar
 • janlanardy
 • janlandy
 • janlandylar
 • janlandyr
 • janlanjak
 • janlanma
 • janlanmady
 • janlanmagy
 • janlanmagyna
 • janlanmagynyň
 • janlanmagyň
 • janlanmak
 • janlanmasy
 • janlanmasydyr
 • janlanyp
 • janlanypdy
 • janlanypdyr
 • janlanýan
 • janlanýandygyny
 • janlanýar
 • janlanýardy
 • janlanýarlar