jandar jan‧dar

[ja:nda:r]

 1. Jany bar bolan, diri ýaşaýanlar, janly organizm (adam, haýwan, mör-möjek).

  • Maldarlar janly-jandarlar bilen iş salyşýar ahyryn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Adam.

  • Öýde orta ýaşa ýakynlaşan bir aýaldan başga jandar ýokdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Haýwan, haýwanlar, haýwanat.

  • Towuklar bolsa wagtly-wagtynda keteklerine ýygnanmagy özge jandarlardan gowy bilýärler. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Bir ýerde bir jandaryň çyňsaýan sesi çykdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • jandara
 • jandaram
 • jandarda
 • jandardan
 • jandardygy
 • jandardygyny
 • jandardyklaryny
 • jandardyr
 • jandardyram
 • jandarlar
 • jandarlara
 • jandarlarda
 • jandarlardan
 • jandarlardyr
 • jandarlary
 • jandarlarymyz
 • jandarlarymyň
 • jandarlaryna
 • jandarlaryny
 • jandarlarynyň
 • jandarlaryň
 • jandarly
 • jandarlygyndan
 • jandarmy
 • jandarmyş
 • jandarsyz
 • jandary
 • jandaryna
 • jandarynda
 • jandaryny
 • jandarynyň
 • jandaryň
 • jandaryňam