janköýer jan‧kö‧ýer

[ja:nköýer]

seret jana-jan

 • Senden ýakyn janköýer gardaşy ýok eken. («Görogly» eposy)

 • Ýogsa-da janköýeriň bolmasa şeýle bolýar. (B. Seýtäkow, Doganlar)


Duş gelýän formalary
 • janköýere
 • janköýeri
 • janköýeriň
 • janköýerler
 • janköýerler-de
 • janköýerleri
 • janköýerlerine
 • janköýerlerini
 • janköýerleriniň
 • janköýerleriniňem
 • janköýerleriň
 • janköýerligi
 • janköýerlik