janly-jemende jan‧ly-je‧men‧de

[ja:nly-jemende]

Adam, ynsan.

  • Iki gulak janly-jemendäniň ählisinde bar. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

  • Gök deňiz ýaly tolkun atyp ýatan gowaçaly kartalaryň içinde hem bu wagt janly-jemende ýokdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Olaryň howlusynda janly-jemende ýok.