berkitme ber‧kit‧me

 1. Bir zadyň öňüni almak, gabamak, tutmak üçin desga, bent.

  • Men bolsa berkitmeler salmak üçin maşynlary derýanyň kenaryna äkitmek gerek diýýärin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Goranma serişdesi, goranmak üçin gurlan desga.

  • Duşmanyň galaýyndan, çoýundan ýasan berkitmesi çym-pytrak edildi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • berkitmede
 • berkitmedi
 • berkitmeler
 • berkitmelerde
 • berkitmelerden
 • berkitmelere
 • berkitmeleri
 • berkitmelerinde
 • berkitmelerinden
 • berkitmelerine
 • berkitmelerini
 • berkitmeleriniň
 • berkitmeleriň
 • berkitmeli
 • berkitmelidir
 • berkitmelimi
 • berkitmeliniň
 • berkitmesi
 • berkitmesinde
 • berkitmesinden
 • berkitmesine
 • berkitmesini
 • berkitmesiniň
 • berkitmä
 • berkitmäni
 • berkitmäniň