berkitme

  1. Bir zadyň öňüni almak, gabamak, tutmak üçin desga, bent.

    • Men bolsa berkitmeler salmak üçin maşynlary derýanyň kenaryna äkitmek gerek diýýärin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Goranma serişdesi, goranmak üçin gurlan desga.

    • Duşmanyň galaýyndan, çoýundan ýasan berkitmesi çym-pytrak edildi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)