berkitmek ber‧kit‧mek işlik

 1. Mäkäm, berk bolmagyny gazanmak, gataltmak.

 2. Pugtalamak, mäkämlemek, baglap daňmak. Relsi şalmana berkitmek.

  • Simiň bir ujuny stola berkitmek.

 3. Kuwwatly etmek, durnukly etmek, güýçlendirmek.

 4. Gözegçilik etmek üçin birine tabşyrmak, ýolbaşçylyk etmek üçin biriniň garamagyna bermek.

  • Ony iki aý dowamynda oňat işleýänleriň birine berkitdiler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem berkitmek - berkidýär, berkider, berkidipdir.


Duş gelýän formalary
 • berkideliň
 • berkiden
 • berkidende
 • berkidenden
 • berkidendigini
 • berkidenlerinden
 • berkidenmiş
 • berkidensoň
 • berkider
 • berkiderdi
 • berkiderin
 • berkiderler
 • berkidip
 • berkidipdi
 • berkidipdiler
 • berkidipdir
 • berkidipdirler
 • berkidiň
 • berkidýän
 • berkidýändigini
 • berkidýänligi
 • berkidýär
 • berkidýärdi
 • berkidýärdiler
 • berkidýärler
 • berkitdi
 • berkitdi-de
 • berkitdiler
 • berkitdim
 • berkitdiň
 • berkitjek
 • berkitjekdigine
 • berkitjekdigini
 • berkitjekdiklerini
 • berkitme
 • berkitmedi
 • berkitmegi
 • berkitmegine
 • berkitmegini
 • berkitmeginiň
 • berkitmegiň
 • berkitmegiňden
 • berkitmek
 • berkitmekde
 • berkitmekden
 • berkitmekdir
 • berkitmekleri
 • berkitmeklerini
 • berkitmeklige
 • berkitmekligi
 • berkitmekligiň
 • berkitmeklik
 • berkitmeklikde
 • berkitmekçi
 • berkitmeler
 • berkitmelerde
 • berkitmelerden
 • berkitmelere
 • berkitmeleri
 • berkitmelerinde
 • berkitmelerinden
 • berkitmelerine
 • berkitmelerini
 • berkitmeleriniň
 • berkitmeleriň
 • berkitmeli
 • berkitmelidigi
 • berkitmelidir
 • berkitmelimi
 • berkitmese-de
 • berkitmesi
 • berkitmesinde
 • berkitmesinden
 • berkitmesine
 • berkitmesini
 • berkitmesiniň
 • berkitmezlik
 • berkitmäge
 • berkitmän
 • berkitmäni
 • berkitmäniň