berklemek işlik

  1. Pugtalamak, mäkämlemek, berkitmek.

    • Serpik bagyny daň, üzük bagyny berkle! (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  2. Biriniň bir zady başga birine habar bermezligini, aýtmazlygyny gazanmak.