berklenmek berk‧len‧mek işlik

  1. Pugtalanmak, mäkämlenmek, berkidilmek.

    • Jaýyň gapylary berklendi.

  2. Biriniň bir zady aýtmazlygy, habar bermezligi gazanylmak.


Duş gelýän formalary
  • berklendi
  • berklenen
  • berklenmek