berkişmek ber‧kiş‧mek işlik

 1. Has gatamak, has dykyzlanmak, bekişmek.

 2. Has berk bolmak, has pugtalanmak, has güýçlenmek.

  • Bizde uly söýgi ol beýik halka, Berkişer dostlugmyz arkaba-arka. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Onuň şu pikiri ylaýta-da soňky günlerde berkişýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • berkişdi
 • berkişen
 • berkişer
 • berkişip
 • berkişmegi
 • berkişmek
 • berkişmeler
 • berkişseler
 • berkişýär
 • berkişýärdi