berkişmek işlik

  1. Has gatamak, has dykyzlanmak, bekişmek.

  2. Has berk bolmak, has pugtalanmak, has güýçlenmek.

    • Bizde uly söýgi ol beýik halka, Berkişer dostlugmyz arkaba-arka. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

    • Onuň şu pikiri ylaýta-da soňky günlerde berkişýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)