berkleşdirmek işlik

  1. Has berk etmek, pugtalamak.

  2. Esas tutdurmak, düýp aldyrmak, ornaşdyrmak pugtalaşdyrmak.

  3. Güýçlendirmek, kuwwatlandyrmak, gurplandyrmak.

    • Inçekesel bilen kesellemeklige garşy göreşmekde organizmi umumy berkleşdirmegiň uly ähmiýeti bar. (A. N. Kabanow, Adamyň Anatomiýasy we Fiziologiýasy)

    • Ertir ir bilen bedenterbiýe etmek saglygy berkleşdirmekde uly rol oýnaýar.