berkleşmek işlik

  1. Has berk bolmak, gatamak, pugtalanmak, mäkämleşmek.

    • Gurply goluň bilen gurulan bina, Berkleşip öwrüldi bir sarsmaz gala. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  2. Esas tutmak, düýp tutmak, ornaşmak, pugtalanmak.

    • Bu doganlyk, dostluk barha berkleşsin. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  3. Güýçlenmek, kuwwatlanmak, gurplanmak.