berkemek ber‧ke‧mek işlik

 1. Gaty bolmak, gatamak, bekemek.

  • Odun döwmekden, kartoşka artmakdan, gazan, gap-gaç ýuwmakdan berkän elleriň ýanynda Şemsiýäniň eli göýä pamyk içinde saklanan ýalydy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 2. Berk bolmak, durnukly bolmak, pugta bolmak.

  • Gurban jogap berdi bakyp şadyýan -- Dostlugymyz barha berkär arada. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • berkedi
 • berkedigiçe
 • berkejekdigine
 • berkejekdigini
 • berkeme
 • berkemedik
 • berkemegi
 • berkemeginde
 • berkemegine
 • berkemegini
 • berkemeginiň
 • berkemek
 • berkemeklik
 • berkemese
 • berkemäge
 • berkese
 • berkesin
 • berkeýän
 • berkeýändigi
 • berkeýändiginiň
 • berkeýändir
 • berkeýär
 • berkeýärdi
 • berkeýärler
 • berkän
 • berkände
 • berkänden
 • berkändigi
 • berkändigine
 • berkändigini
 • berkäni
 • berkäp
 • berkäpdi
 • berkäpdir
 • berkäpdirler
 • berkär
 • berkärdi