berkelmek ber‧kel‧mek işlik

  1. Gitdigiçe berk bolmak, has berk, pugta bolmak, pugtalanmak, bekelmek.

    • Parahatlyk barha berkelsin. («Mydam taýýar» gazeti)

  2. Has gatalmak, gaty bolmak.


Duş gelýän formalary
  • berkelem
  • berkeliň
  • berkelsin