ýygjamlatmak işlik

 1. Arasyny ýakynlatmak, arasyny golaýlatmak.

  • Meleguş Halnazary tanap, ysyrganjak, hokranjak ýaly etdi, aýaklaryny ýygjamladyp, ýeňsesini tüňňertdi, oňa bakan meýil etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Ýygy-ýygydan etmek, çaltlaşdyrmak, tizleşdirmek.

  • Artyk hereketini ýygjamladanda, bugdaýdan gyzgylt tozan turdy. Esenaly dişi giden agzynyň gäwüşini ýygjamladyp, wäşilige saldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýygjamlatmak - ýygjamladýar, ýygjamladar, ýygjamladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • ýygjamladanda
 • ýygjamladansoň
 • ýygjamladyp
 • ýygjamladypdy
 • ýygjamladýar
 • ýygjamlatdy
 • ýygjamlatdygy
 • ýygjamlatmagyny
 • ýygjamlatmasy
 • ýygjamlatsak