ýygjamlanmak işlik

  1. Arasy golaýlamak, arasy ýakynlaşmak, gürelmek.

    • Gyrymsy agaçlaryň arasy ýylsaýyn ýygjamlanýar.

  2. Tiz-tizden bolmak, çaltlanmak.

    • Ýyldyrym çakmasy ýygjamalndy. Aşyrym-aşyrym gelýän ýel ýygjamlandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • ýygjamlandy
  • ýygjamlanyp
  • ýygjamlanýar