ýygnalmak işlik

 1. Hasyly ýyglyp alynmak, hasyly toplanmak.

  • Bir müň dokuz ýüz on bäşinji ýylyň güýzünde, ekin-tikin ýygnalandan soň, mirap tutuşlyk wagty gelip ýetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Ýygşyryp, üýşürip, jemlenip goýulmak, gizlenmek.

  • Şonuň üçin hem geýimler adatça gaty guramanka ýygnalýar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 3. Bir ýere jemlenmek, az-azdan toplanmak, üýşmek.

 4. Ondan-mundan alyp toplanmak, alynmak.

  • Ýekebara hojalyklardan salgyt ýygnaldy.


Duş gelýän formalary
 • ýygnalan
 • ýygnalanda
 • ýygnalandan
 • ýygnalandygy
 • ýygnalandygyny
 • ýygnalanok
 • ýygnalansoň
 • ýygnalany
 • ýygnalanyna
 • ýygnalanynyň
 • ýygnalar
 • ýygnaldy
 • ýygnaljak
 • ýygnalma
 • ýygnalmadygy
 • ýygnalmadyk
 • ýygnalmaga
 • ýygnalmagy
 • ýygnalmagyna
 • ýygnalmagynda
 • ýygnalmagyndan
 • ýygnalmagyny
 • ýygnalmagynyň
 • ýygnalmak
 • ýygnalmaly
 • ýygnalmalydy
 • ýygnalmalydygyny
 • ýygnalmalydyr
 • ýygnalman
 • ýygnalmanyň
 • ýygnalmasa
 • ýygnalmazdan
 • ýygnalmazyndan
 • ýygnalmaýan
 • ýygnalmaýanlygy
 • ýygnalmaýar
 • ýygnalmaýardy
 • ýygnalsa
 • ýygnalyp
 • ýygnalypdy
 • ýygnalypdyr
 • ýygnalýan
 • ýygnalýandygyny
 • ýygnalýança
 • ýygnalýar
 • ýygnalýardy
 • ýygnalýarlar