ýygnama

Ownuk böleklerden ýygnalyp gurulýan, düzülýän.

 • Liniýanyň daýanç diregleri üçin zawodlarda ýasalan ýygnama demir beton fundamentleri ulanylýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • ýygnamadan
 • ýygnamadyk
 • ýygnamaly
 • ýygnamalydy
 • ýygnamalydyrlar
 • ýygnamalysyny
 • ýygnamanyň
 • ýygnamasy
 • ýygnamasyny
 • ýygnamasynyň