ýygjamlamak işlik

  1. Bir ýere, bir zada golaýlamak, ýakynlamak.

  2. Çaltlaşmak, tiz-tizden bolup geçmek.

    • Tolkunyşýan bulutlar çaknyşyp, yzly-yzyna ýyldyrym çakyp, gögün gürlemesi ýene ýygjamlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • ýygjamlady
  • ýygjamlandy
  • ýygjamlap