ýygdyrmak işlik

  1. Orup, ýygnap hasylyny toplatmak, hasylyny aldyrmak, ordurmak, tirdirmek.

    • Bir gektara golaý ýeriň üzümini okuwçylara ýygdyrdyk.

  2. Çapyp, döwüp bir ýere üýşürtmek, tirdirmek.

    • Odun ýygdyrmak.