ýygjamlaşmak işlik

  1. Arasy ýakyn bolmak, biri-birine golaý bolmak, gürelmek.

    • Pellahana ýakynlaşdyklaryça, atlaryň arasy ýygjamlaşdy.

  2. Tiz -- tizden bolmak, ýygy -- ýygydan bolmak, çaltlaşmak.

    • Şol günden başlap, olaryň duşuşygy ýygjamlaşdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň Aňyrsynda)