ýygjamlaşmak işlik

 1. Arasy ýakyn bolmak, biri-birine golaý bolmak, gürelmek.

  • Pellahana ýakynlaşdyklaryça, atlaryň arasy ýygjamlaşdy.

 2. Tiz-tizden bolmak, ýygy-ýygydan bolmak, çaltlaşmak.

  • Şol günden başlap, olaryň duşuşygy ýygjamlaşdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • ýygjamlaşan
 • ýygjamlaşandygyny
 • ýygjamlaşanyny
 • ýygjamlaşdy
 • ýygjamlaşma
 • ýygjamlaşmagy
 • ýygjamlaşmagyna
 • ýygjamlaşmagynyň
 • ýygjamlaşmak
 • ýygjamlaşmasy
 • ýygjamlaşmasyna
 • ýygjamlaşyp
 • ýygjamlaşypdyr
 • ýygjamlaşýan
 • ýygjamlaşýana
 • ýygjamlaşýandygyny
 • ýygjamlaşýar
 • ýygjamlaşýardy