ýerzemin ýer‧ze‧min

[ýerzemi:n]

Jaýyň aşagyndan ýer gazylyp edilen otag, jaý, podwal.

 • Sementlenen tümler, nagymlar, ýerzeminler we başga bukular gurupdyrlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • ýerzeminde
 • ýerzeminden
 • ýerzemindäki
 • ýerzemine
 • ýerzemini
 • ýerzemininde
 • ýerzemininden
 • ýerzeminindäki
 • ýerzeminine
 • ýerzeminini
 • ýerzemininiň
 • ýerzeminiň
 • ýerzeminler
 • ýerzeminlerde
 • ýerzeminlerdir
 • ýerzeminlerdäki
 • ýerzeminlere
 • ýerzeminleri
 • ýerzeminlerinde
 • ýerzeminlerine
 • ýerzeminlerini
 • ýerzeminleriň