ýersizlik ýer‧siz‧lik at

  1. Ekin ýeri bolmazlyk, ýerden mahrumlyk.

    • Ýersizlik, ýurtsuzlyk, agyr durmuş olary tiz dillenmäge mejbur edýär. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  2. Belli orny bolmazlyk, orunsyzlyk.

  3. Göçme manyda seret ýerliksizlik 1

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýersizlik - ýersizligi.


Duş gelýän formalary
  • ýersizligine