ýesirhana

[ýesi:rha:na]

Könelişen söz Ýesirleriň saklanýan jaýy, ýeri.

  • Hanyň ýesirhanasy iki howly eken. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Edil şol günler hem hanyň ýesirhanasynyň ýesirden dolan günleridi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • ýesirhanasy
  • ýesirhanasynyň