ýersiz ýer‧siz sypat

 1. Ekin ekmek üçin ýeri bolmadyk, ýerden mahrum edilen.

 2. Belli orny bolmadyk, orunsyz.

  • Ýersiz bilet.

 3. Göçme manyda seret ýerliksiz 1

  • Çernyşow Artygyň ýersiz nalyşyna ýylgyrýanyny mälim etdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýoldaş Durdyýew, ýersiz batyrlyk edýärsiňiz! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)


Duş gelýän formalary
 • ýersizdi
 • ýersize
 • ýersiziň
 • ýersizlerde
 • ýersizlere
 • ýersizleriň
 • ýersizligine
 • ýersizlik