ýerliksizlik ýer‧lik‧siz‧lik at

  1. Ýerlikli bolmazlyk, ýagdaýa dogry gelmezlik, gelşiksizlik, nähaklyk.

  2. Ugursyzlyk, bihepbelik, bidereklik.

    • Ol birneme ýerliksizlik etdi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem ýerliksizlik - ýerliksizligi.


Duş gelýän formalary
  • ýerliksizligi
  • ýerliksizligini